• ICT Tielen - 01
  • ICT Tielen - 02
  • ICT Tielen - 03
  • ICT Tielen - 04
  • ICT Tielen - 05
  • ICT Tielen - 06

ICT Tielen

Bruggen bouwen

ICTTielen is gespecialiceerd in infrastructurele oplossingen op ICT gebied.

De laatste paar jaar heeft Virtualisatie veel aandacht gekregen.
en nu virtualisatie gemeengoed is geworden, verschuift de aandacht naar de mogelijkheden die virtualisatie in het Datacenter biedt. Dit valt onder de noemer Cloud Computing.
Met nieuwe technieken, kunnen oude nog steeds voldoen.

Technische wijzigingen in een organisatie hebben altijd gevolgen voor de mensen en processen. In succesvollen projecten krijgen daarom de organisatorische en menselijke effecten voldoende aandacht.

Gestructureerde praktische aanpak

Bij ICTTielen ligt de focus op praktische oplossingen die gestructureerd worden gebouwd.